سایكو سایبرنتیك چیست؟
سایبرنتیك علم نوپایی است كه موضوع آن بررسی ماهیت كنترل ارگانیسم‌های زنده و به معنی «فرمانش» است.

مغز انسان از نظراندیشه احتیاج به كنترل دارد و فردی كه قدرت كنترل اندیشه هایش را پیدا می‌كند می‌تواند مشكلات روانی خود را حل كند.

در سایكو سایبرنتیك به‌عنوان علم كنترل مغز است. اعتقاد بر این است كه انسان‌ها مجهز به دو مكانیسم خودكار و سرویس دهنده آن در مغز هستند و بنا به دستوری كه خود فرد به مغزش می‌دهد فعال می‌شوند این دو مكانیسم عبارتند از موفقیت و شكست.

مكانیسم شكست تركیبی از احساسات منفی و یأس آور است كه مانع رسیدن فرد به هدفش می‌شود و با پرداختن به شكست‌های گذشته این مكانیسم فعال خواهد شد،  تصور یكی از خصوصیات ضروری انسان موفق است، ‌با رشد تصاویر ذهنی مثبت كه موجب رفاه بیشتر می‌شود و همچنین با ایجاد هدف‌های واقع بینانه و دست یافتنی می‌توان مكانیسم موفقیت ذهن را فعال كرد.

سایكو سایبرنتیك می‌گوید: ذهن انسان ماهیتی خلاق دارد یعنی نظرات را به عمل تبدیل می‌كند. ذهن بسته به دستوری كه ما به آن می‌دهیم فعال وپویاست وقتی وظیفه‌ای را به مكانیسم موفقیت خود واگذار می‌كنید كار دانشمندی را می‌كنید كه مسائل مختلفی را  در اختیار مغز الكتریكی قرار می‌دهد.

واژه سایكو سایبرنتیك به اقتباس از دكتر ماكسول مالتز به مفهوم هدایت ذهن خود به سوی هدفی مفید وسودمند است. سایكو به ذهن و سایبرنتیك در زبان یونانی به معنی راننده یا گرداننده است. سایكو سایبرنتیك یعنی روشی كه می‌خواهید توسط آن خود را كنترل و هدایت كنید و مفهوم آن این است كه از موفقیت  دورن برای رسیدن به حرمت  نفس استفاده كنیم و هرگز به احساسات منفی اجازه ورود ندهیم.

سایكو سایبرنتیك درانسان‌هاامید و باور می‌كارد. اورا متقاعد می‌كند كه می‌تواند به هدف‌هایش برسد و در واقع از این توان برخوردار است.سایكو سایبرنتیك به زمان حال توجه دارد، شمای امروزی شمای دیروزی نیستید.

درسایكو سایبرنتیك بیماری روانی ناشی از یك عادت ناشایست است و فقط خود فرد می‌تواند از عادت بد به عادت مفید تغییر یابد و تمام انسان‌ها برای موفق شدن به دنیا آمده اند.سایكو سایبرنتیك خلاق، ذهن را برای رسیدن به یك هدف،بسیج می‌كند، تصویر ذهنی انسان ازقدرت بی‌نظیری برخوردار است.

 اگر در ذهن تصاویر مصیبت بار را زنده كنیم و انسان‌ها را موجوداتی وحشتناك بپنداریم شانس موفقیت به راستی كاهش می‌یابد.

در رسیدن به اهداف و موفقیت‌ها قدرت تصور بزرگترین نیرویی است كه داریم.یكی از جنبه‌های دستیابی به موفقیت و خوشبختی، خود پذیری است. كسی واقعاً خوشبخت است كه خود را همان‌طور كه هست می‌پذیرد وبه آنچه كه هست راضی است و خود را از دیگران نه برتر می‌داند و نه حقیرتر.

 انسان دارای مكانیسمی هدف جو است. وقتی فاقد هدف مشخصی باشیم زندگی را پوچ و بی‌هدف می‌بینیم، ما برای غلبه بر محیط،  حل مسائل و دستیابی به هدف آفریده شده‌ایم و بدون داشتن هدف،  بدون میل غلبه بر محیط،  هرگز به رضایت و خوشبختی نمی‌رسیم.

افرادی كه زندگی را پوچ و بی‌ارزش می‌دانند در واقع منظورشان این است كه شخصاً هدف با ارزشی ندارند. علم روانشناسی گرچه به تصویر ذهنی و نقش مهم آن در رفتار انسان معترف بود اما برای سؤالاتی از قبیل اینكه چگونه تصویر ذهنی اثر می‌كند و چگونه شخصیت جدید می‌آفریند جواب قانع كننده‌ای  نداشت و اغلب این جواب‌ها را می‌توانیم در علم جدید سایبرنتیك پیدا كنیم.علم نوپای سایبرنتیك حاصل تلاش فیزیكدانان و ریاضی دانان بود نه روانشناسان اما تحولی در روانشناسی ایجاد كرد.

سایكو سایبرنتیك می‌گویدمغزانسان دارای مكانیسمی هدف جو است كه به فرمان ذهن  در جهتی كه خود فرد تعیین می‌كند به كار می‌افتد.این مكانیسم خود كار هدف جو، كارش شباهت زیادی به مكانیسم‌های الكترونیكی ساخته دست انسان دارد اماازهر مغز الكترونیكی ساخته دست انسان عالی‌تر و پیچیده‌تر است.

این مكانیسم در جهت رسیدن به هدف‌هایی كه شما برایش در نظر گرفته‌اید- موفقیت و خوشبختی یا شكست و بدبختی- كار می‌كند. هدف این مكانیسم خلاق دست یابی به تصاویر ذهنی است. تصویر ذهنی ما تعیین‌كننده هدف‌های ماست.

نظیر هر مكانیسم دیگر، مكانیسم خلاق ما از اطلاعات ذخیره شده یا حافظه برای حل مسائل جاری و نشان دادن واكنش نسبت به موقعیت‌های مختلف استفاده می‌كند.

به اعتقاد دانشمندان مشهور سایبرنتیك از جمله دكتر نوربرت وینر تا آینده قابل پیش بینی، دانشمندان موفق به ساختن یك مغز الكترونیكی قابل قیاس با مغز انسان نخواهند بود.اما حتی اگر قرار باشد چنین ماشینی ساخته شود فاقد اپراتور و متصدی خواهد بود.