راه های مقابله با کمرویی

و اما برای رهایی از کمرویی و خجالت نیز ضمن توجه به نکاتی که درباره تقویت اعتماد به نفس ذکر شد به راهکارهای زیر عمل کنید زیرا یکی از عوامل کمرویی نداشتن اعتماد به نفس کافی و خود کم بینی است. بنابراین در ابتدا باید نگرش تان را درباره خود و تواناییها و استعدادهایی که دارا هستید اصلاح کنید و تغییر دهید تا بتوانید به خود جرأت دهید که با دیگران ارتباط برقرار کرده و از کمرویی نجات یابید اما راههای مقابله با کمرویی چند مورد توصیه میشود که امیدواریم باعمل به آن‏ها از این مشکل رهایی یابید: 1- در سلام کردن به دیگران پیش قدم باشید و پس از آن به احوالپرسی با آن‏ها بپردازید و سعی کنید موضوعی را مطرح کرده با آنها به گفت‏وگو بنشینید. 2- دراوقات فراغت سعی کنید با یکی دو نفر از دوستان خود به گفت‏وگو بپردازید مثلاً از خاطرات گذشته خود باآنها سخن بگویید. 3- پس از کلاس درس سؤالات و پرسش‏هایی که درباره موضوع درس دارید را از استاد خود بپرسید و کم کم در کلاس نیز به خود جرأت دهید و سؤالهای علمی و درسی از استاد بپرسید. 4- متناسب با موضوعات مختلف درسی مقاله‏ای تهیه کنید و در کلاس قرائت نمایید تا اینکه به مرور بتوانید در کلاس درس کنفرانس ارائه دهید. 5- پرسشها و مشکلاتی که در زمینه‏های مختلف درسی، دینی، سیاسی و غیره دارید را تلفنی و گاهی حضوری از مسؤلیت دانشگاه اساتید و شخصیت‏های شهرتان بپرسید. 6- سعی کنید در سالن غذا خوری دانشگاه تنها غذا نخورید و یا افرادی که درکنار شما نشسته‏اند باب گفت‏وگو را با سلام و احوالپرسی باز کنید. 7- سعی کنید در اردوهای علمی، تفریحی، فرهنگی و فعالیتهای دسته جمعی دانشگاه شرکت کنید. 8- به ورزش‏های دسته جمعی نظیر فوتبال، بسکتبال، والیبال و... بیشتر بهاء دهید.