10 سوال از خودتان آنتونی رابینز


1-     هدفتان چیست ؟

2-     چه چیز برایتان حایز اهمیت است ؟

اگر در زندگیتان افرادی هستند که بیش از شما به موفقیت رسیده اند، دلیلش اینست که این سه تصمیم را آگاهانه یا ناآگاهانه اتخاذ کرده اند.


3-    برروی هدفتان تمرکز کنید و به ترس فکرنکنید

همیشه به دنبال دلایل انجام شدن کار باشید و بر راه حلها تمرکز کنید وازخودتان بپرسید چگونه می توان این شرایط را تغییر داد ؟
 

4-    چیزی به عنوان شکست وجود ندارد آنچه اهمیت دارد نتایج مثبت است

موفقیت ... همه دوست دارند موفق شوند اما از شکست می ترسند. مهمترین باوری که مانع موفقیت انسان می شود اینست که به شکست بیندیشد. اما اگر شکست وجود نداشت چه ؟ آیا اهدافتان مهمتر نمی شد ؟ آیا به اهدافتان توجه بیشتر نمی کردید ؟

 تمامی افراد موفق هرگز به شکست اعتقاد نداشته اند.
 
» اگر می دانستید که هرگز شکست نمی خورید چه می کردید ؟

5-    پیشرفت همه ی انسانه بستگی به سوالاتی دارد که از خودشان می کنند

چه چیزی انسان را وامی دارد به خواسته هایش عمل کند ؟

چه چیز باعث می شود که افردی با امکانات کمتر از دیگران به موفقیت برسند ؟

چه طور می توان از نتایج مثبت آنها الگو برداری کرد ؟

چطور می توان تغییراتی سریتر و پایدارتر از قبل در خود ایجاد کرد ؟

چطور می توان کیفیت زندگی دیگران را بهبود بخشید ؟

این سوالات تا چه حد اهمیت دارند ؟ این سئوالات این قدر مهم هستند که اگر شما نتوانید آنها را مطرح کنید، مسلما ً نمی توانید پاسخ این سوال را بدهید که چطور می توانید زندگیتان را کاملا ً تغییر دهید ؟

 توانایی مطرح کردن سوالات انسانها را متمایز می سازد.

افراد موفق افردای هستند که سوالات بهتری را برای خود مطرح می کنند و در نتیجه پاسخ های بهتری هم در یافت می کنند.


6-    امکانات انسان محدود نیست بلکه حالات محدودی دارد

یکی از عوامل تحقق رویاهایتان اینست که بدانید چطور حالات خود راکنترل کنید. افراد موفق دارای این توانایی هستند که درخود احساساتی را بوجود آورند که به شکلی پایداربه آنها انگیزه دهد.

     امکانات انسان نامحدود است. پس چه چیزباعث می شود افراد چنین نیرویی نداشته باشند ؟

احساس می تواند امکانات موجود درهرمرحله زمانی را محدود کند. حالات شما، درک شما از واقعیت وهمچنین تصمیمات و رفتارشما را تعیین می کند.

اگر شما دائما ً می ترسید، خسته اید و یا دچار افسردگی هستید، نمی توانید برای رسیدن به موفقیت از امکانات موجود استفاده کنید.


7- علاقه به تنهایی برای رسیدن به موفقیت کافی نیست، باید دست به عمل زد

افرادیکه فقط علاقه مند رسیدن به هدفشان هستند شکست می خورند، زیرا آنها خود را وادار به انجام کار نمی کنند و به جای واژه (( باید )) از واژه (( بهتر است )) استفاده می کنند.


8-    پیشرفت پایدار و همیشگی :

افراد موفق کسانی هستند که همواره بر پیشرفت فردی و شغلیشان تأکید دارند.


» تا زمانیکه همواره به دنبال یافتن راههای جدیدی باشید تا بوسیله آن برارزش دیگران بیفزایید، ثروتمند خواهید شد «


9-    مهارت در بر قراری ارتباط :

قدرتمند ترین ابزار یک انسان توانایی ارتباط او با دیگران است . در مواجه با افراد بدانید که آنها قهرمان زندگی خودشان هستند و با آنها مثل یک قهرمان رفتار کنید و مطمئن باشید شما پیروزید.

 10- شور و اشتیاق سوزان :

      آنچه که افراد موفق را از افراد دنباله رو متمایز می سازد سطح انگیزه آنهاست . همه افراد موفق شور واشتیاقی دارند که منجر به موفقیت شان می شود.


» نقطه شروع همه ی موفقیتها  شور و ا شتیاق سوزان است