روزهای خیلی خوبی در راه است

گاهی مشکلات بر سر ما می ریزند و گاه واقعا خسته و درمانده می شویم گویی هیچ  امیدی نیست .

 

شاید برای بعضی ها که امتحان نکرده اند خیلی دور از واقعیت به نظر  برسد  اما توصیه می کنم حتما امتحان کنید . 

 

یک جمله کاملا مثبت بسازید و آن را چندین بار  در زمانی که حال خوشی ندارید تکرار کنید . 

 

مثلا  اگر دوران سختی را می گذرانید به خود بگویید  : 

 

روزهای خیلی خوبی در راه است و به زودی اوضاع من خیلی بهتر می شود . 

 

نفس عمیق بکشید و جمله تاکیدی خود را چندین بار تکرار کنید . 

 

کم کم حال شما با گفتن این جملات عوض می شود و بعد واقعا اوضاع شما بهبود می یابد چون اوضاع زندگی و محیط پیرامون ما شدیدا تحت تاثیر حال و روحیه ماست . 

 

قبل از اینکه قضاوت کنید امتحان کنید .