هرگز پل ها را خراب نكنید

مشكلات مانند دست اندازهای جاده اند كمی از سرعتتان كم می كنند اما از جاده صاف بعد از آن لذت خواهید برد ، زیاد روی دست اندازها توقف نكنید به حركتتان ادامه دهید

 

ما در جهانی لبریز از عشق به سر می بریم در قلب همه چیز نیكی نهفته است این نیكی را به میزانی كه به جهان ابراز كنیم دریافت خواهیم كرد

 

پل ها را خراب نكنید ، از اینكه مجبور خواهید شد چند بار دیگر از همان رودخانه عبور كنید متعجب خواهید شد 

 

هر از گاهی درزندگی خودت را به خطر بیانداز و شانست را امتحان کن اگر از صحبت کردن در مقابل حضار می ترسی به گونه ای آن را امتحان کن

 

همواره برای کسب معنویت به کاری که انجام می دهی عشق بورز اگر به هر کاری که انجام میدهی عشق بورزی پس تو بهترین کاری را که میتوانی انجام خواهی داد

 

به دنبال هدایای زندگی باش و از آنها لذت ببر اما مواظب باش که نگذاری آنها صاحب تو و ارامش خاطرت شوند

  

زمانی كه شب بسیار تاریك بنظر میرسد صبر كن صبح فرا میرسد

 

ماتبدیل به همان چیزی میشویم که به ان میاندیشیم ...ما در نهایت شبیه ان چیزی می شویم که مغزمان به طور مداوم روی ان تمرکز دارد

  


ما به دیگران خدمت میکنیم زیرا خداوند را دوست داریم اگر هر دلیل دیگری در پشت کار به اصطلاح خیرمان نهفته باشددیگر آن کار خیر نیست

 

اگر همواره مانند گذشته بیندیشید، همیشه همان چیزهایی را به‌دست می‌آورید كه تا بحال كسب كرده‌اید

 

پذیرش تغییر و دگرگونی به معنی پذیرش شادی بیشتر است؛ و مقاومت در برابر آن اندوه به بار می ‌آورد

   

شما نمیتوانید با تنفر داشتن از دیگری خودتان را به خدا نزدیکتر کنید، چه معتقد باشید که این خشمی بجاست و یا نه. رابطه میان روح - که شما هستید - و خدا بر اساس عشق است. و جاییکه عشقی پاک وجود دارد، هیچ جایی برای هیچ نوع خشمی وجود ندارد

  

اگر کسی متوجه زندگی و درسهایش باشد و از آن قدر دانی کند و درک کند چیزهایی که در زندگی به صورت مشگلات ظاهر می شونددر حقیقت هدیه های خداوند برای قوی تر ساختن ما هستند این نگرش به او کمک میکند

 

هر وقت میخواهی كاری بكنی یا آن را با عشق انجام بده یا اصلا آن كار را نكن

  

مهم ترین عشقی که انسان ها میتوانند نثارخداوند کنند این است که ابتدا انسان های دیگر را دوست بدارند