قانون کامیون حمل زباله
روزی  سوار یک تاکسی شدم   تا به فرودگاه بروم .  ما داشتیم در خط عبوری صحیح

رانندگی     می کردیم که ناگهان یک  ماشین درست در جلوی ما از جای پارک بیرون

پرید. 

 راننده تاکسی    محکم ترمز  گرفت. ماشین  سر خورد، و دقیقاً به فاصله چند  سانتیمتر

 از   اون ماشینمتوقف شد!  

راننده  اون ماشین سرش را ناگهان  برگرداند و شروع کرد به  فریاد  زدن. .  راننده

تاکسی ام   فقط  لبخند زد و برای آن شخص دست تکان  داد.   

   منظورم این است که او واقعاً  دوستانه برخورد کرد. بنابراین  پرسیدم:   "چرا شما   آن

رفتار  را   کردید؟     آن شخص نزدیک بود ماشین   تان را از بین ببرد و ما را به 

 بیمارستان بفرستد!"  

 

   در آن هنگام  بود که راننده تاکسی  درسی  ا به   من داد که اینک به آن می  گویم: "قانون

کامیون حمل   زباله."    

 

  او  توضیح داد که...

بسیاری از افراد  مانند کامیون های حمل زباله هستند.  آنها سرشار از

 آشغال،   ناکامی، خشم، و ناامیدی در  اطراف می گردند.     وقتی آشغال در  اعماق

وجودشان   تلنبار می شود،    به جایی احتیاج دارند تا آن را  تخلیه کنند و گاهی اوقات روی

 شما  خالی

می کنند.     

 

  به  خودتان نگیرید. فقط لبخند بزنید،  دست تکان بدهید، برایشان آرزوی   خیر بکنید، و

 بروید.     آشغال  های آنها را نگیرید وبه  افراد دیگر ی در سرکار، در منزل،  یا توی

خیابان ها  پخش کنید  

  حرف  آخر این است که افراد موفق اجازه  نمی دهند که کامیون های آشغال  روزشان را 

 خراب   کنند.  زندگی  کوتاه تر از آن  است که صبح  ها با تأسف   از خواب برخیزید،  

   از این رو  "افرادی را که با شما خوب رفتار  می کنند را  دوست  داشته باشید و برای

 آنهایی که  رفتار مناسبی ندارند دعا   کنید.