رویا و هدف

چند نفر ممکن است موفق نشوند :

اول آنکه رویا و هدفی ندارد

دوم آنکه رویاهای کوچک و کم ارزشی در سر دارد

سوم آنکه رویای بزرگی دارد اما آنرا باور ندارد

چهارم آنکه رویای بزرگی دارد و آنرا باور نیز دارد اما می خواهد یک دفعه به آن برسد 

 

اگر رویا های بزرگ خود را به قسمت های کوچکتری تقسیم کنید شانس شما بیشتر خواهد بود ....

 


 


پنجم آنکه رویا و هدف دارد اما در جهت آن حرکت نمی کند یا برای رسیدن به آن تقلا می کند و دست و پا می زند .

 

اگر تلاش لازم را به عمل آورده ایم اما در رسیدن به هدف تاخیری به وجود آمده بهتر است به جای تقلا کردن و خود را به در و دیوار کوبیدن آرام بگیریم و به ندای درونمان گوش دهیم .  

 

حتی شاید گاه به نفع ما باشد که به آنچه خواسته ایم نرسیم . بعد ها خواهیم فهمید خیر و صلاح ما در این بوده . و چیز بهتری نصیبمان شده .

 

هر چند انسان واقعا قادر به هر کاری هست اما همه محدودیت های ذهن را نمی توان یک شبه شکست و از بین برد . 

 

مثلا اگر درامدتان دویست هزار تومان است در پله اول به سیصد یا چهار صد هزار تومان فکر کنید نه به ده ملیون . اگر در مرحله اول موفق شدید آنگاه قدم دوم را بردارید . 

 

 

اگر هدف و رویایی دارید آنرا باور کنید البته برای اینکه بتوانید آنرا باور کنید حد اقل در ابتدا باید سعی کنید هدفتان منطقی و متناسب با شرایط و تواناییهایتان باشد .